Season Matches for Dojo Masters: Season One

Match ID Team 1 Team 2 Status Start Time End Time Owner Season
177 eSamurai Elite Blaze Esports Won 3:0 by Blaze Esports 2020-05-18 08:20:00 2020-05-18 10:54:14 Gaster Dojo Masters: Season One
173 eSamurai Elite KillToWin Won 2:0 by eSamurai Elite 2020-05-16 13:59:09 2020-05-16 15:57:10 Gaster Dojo Masters: Season One
172 eSamurai Elite KillToWin Pending 2020-05-16 13:50:29 Gaster Dojo Masters: Season One
169 Blaze Esports GMCC Won 2:0 by Blaze Esports 2020-05-16 10:14:46 2020-05-16 11:59:09 Gaster Dojo Masters: Season One
167 Blaze Esports Global Esports Won 16:7 by Blaze Esports 2020-05-16 08:13:10 2020-05-16 09:05:19 Gaster Dojo Masters: Season One
166 Reckoning Esports eSamurai Elite Won 16:14 by eSamurai Elite 2020-05-16 07:57:17 2020-05-16 08:57:41 Gaster Dojo Masters: Season One
165 GMCC Nasha Esports Won 16:8 by GMCC 2020-05-16 08:15:19 2020-05-16 08:55:50 Gaster Dojo Masters: Season One
164 eSamurai Elite Crew KillToWin Won 16:13 by eSamurai Elite Crew 2020-05-16 06:48:42 2020-05-16 07:49:42 Gaster Dojo Masters: Season One
163 Team Dhoomilo KillToWin Won 16:8 by KillToWin 2020-05-15 15:19:45 2020-05-15 16:00:51 Gaster Dojo Masters: Season One
162 TimePass5 Global Esports Won 16:14 by Global Esports 2020-05-15 14:57:05 2020-05-15 16:03:21 Gaster Dojo Masters: Season One
161 eSamurai Elite Team Council Won 19:17 by eSamurai Elite 2020-05-15 14:53:07 2020-05-15 16:12:59 Gaster Dojo Masters: Season One
158 GMCC LevelZero Esports Won 16:6 by GMCC 2020-05-15 13:11:37 2020-05-15 13:47:12 Gaster Dojo Masters: Season One
157 Global Esports FrostWolves Won 16:6 by Global Esports 2020-05-15 12:54:53 2020-05-15 13:33:08 Gaster Dojo Masters: Season One
156 Blaze Esports We Own All Won 16:4 by Blaze Esports 2020-05-15 12:50:50 2020-05-15 13:29:38 Gaster Dojo Masters: Season One
155 Team Dhoomilo TWS Won 16:14 by Team Dhoomilo 2020-05-15 11:50:00 2020-05-15 12:51:26 Gaster Dojo Masters: Season One
154 Nasha Esports Braavos Won 16:5 by Nasha Esports 2020-05-15 11:42:06 2020-05-15 12:18:50 Gaster Dojo Masters: Season One
153 The RAD Syndicate eSamurai Elite Crew Won 16:6 by eSamurai Elite Crew 2020-05-15 11:27:47 2020-05-15 12:08:39 Gaster Dojo Masters: Season One
150 We Own All Western Gaming Won 16:10 by We Own All 2020-05-15 09:59:34 2020-05-15 10:57:35 Gaster Dojo Masters: Season One
149 eSamurai Academy KillToWin Won 25:23 by KillToWin 2020-05-15 09:54:30 2020-05-15 11:38:20 Gaster Dojo Masters: Season One
148 Simply 5 TimePass5 Won 16:11 by TimePass5 2020-05-15 10:00:16 2020-05-15 10:48:49 Gaster Dojo Masters: Season One
147 Reckoning Esports Team IND Won 16:7 by Reckoning Esports 2020-05-15 09:55:20 2020-05-15 10:54:09 Gaster Dojo Masters: Season One
143 Providence Nasha Esports Won 16:3 by Nasha Esports 2020-05-15 08:15:06 2020-05-15 09:04:46 Gaster Dojo Masters: Season One
142 Anti Flash LevelZero Esports Won 16:8 by LevelZero Esports 2020-05-15 08:14:00 2020-05-15 09:00:15 Gaster Dojo Masters: Season One
141 Mystic Gaming GMCC Won 16:9 by GMCC 2020-05-15 08:48:02 2020-05-15 09:24:21 Gaster Dojo Masters: Season One
140 Garba Gaming Team IND Won 16:12 by Team IND 2020-05-15 07:00:44 2020-05-15 07:48:23 Gaster Dojo Masters: Season One
139 Team Villainous eSamurai Elite Won 16:11 by eSamurai Elite 2020-05-15 07:11:49 2020-05-15 08:06:38 Gaster Dojo Masters: Season One
138 eSamurai Elite Crew Broken 5 Won 16:5 by eSamurai Elite Crew 2020-05-15 06:43:16 2020-05-15 07:35:57 Gaster Dojo Masters: Season One
137 Attitude Gaming The RAD Syndicate Won 16:4 by The RAD Syndicate 2020-05-15 06:47:42 2020-05-15 07:31:10 Gaster Dojo Masters: Season One
136 Justify Team Council Won 16:6 by Team Council 2020-05-15 06:43:45 2020-05-15 07:24:20 Gaster Dojo Masters: Season One
132 Blaze Esports PlayMakers Won 16:5 by Blaze Esports 2020-05-14 14:43:07 2020-05-14 15:19:27 Gaster Dojo Masters: Season One
131 Contact Gaming Reckoning Esports Won 19:16 by Reckoning Esports 2020-05-14 15:47:25 2020-05-14 16:51:04 Gaster Dojo Masters: Season One
129 FrostWolves Jetha Ke Jabaaz Won 16:8 by Jetha Ke Jabaaz 2020-05-14 14:46:46 2020-05-14 15:33:37 Gaster Dojo Masters: Season One
127 GMCC TanX Won 16:0 by GMCC 2020-05-14 14:56:40 2020-05-14 15:24:53 Gaster Dojo Masters: Season One
123 Garba Gaming Team Akatsuki Won 25:22 by Garba Gaming 2020-05-14 12:52:33 2020-05-14 14:36:03 Gaster Dojo Masters: Season One
121 Phoenix Esports eSamurai Elite Won 16:13 by Phoenix Esports 2020-05-14 13:08:25 2020-05-14 14:12:44 Gaster Dojo Masters: Season One
120 Knockturnal Esports Global Esports Won 16:5 by Global Esports 2020-05-14 13:32:00 2020-05-14 14:15:51 Gaster Dojo Masters: Season One
119 DesTinY eSamurai Academy Won 16:6 by eSamurai Academy 2020-05-14 11:47:49 2020-05-14 12:34:13 Gaster Dojo Masters: Season One
118 Western Gaming Level 5 Won 16:6 by Western Gaming 2020-05-14 11:41:47 2020-05-14 12:21:38 Gaster Dojo Masters: Season One
117 We Own All DEY Won 16:0 by We Own All 2020-05-14 11:28:56 2020-05-14 11:58:50 Gaster Dojo Masters: Season One
115 TimePass5 Project X Won 16:7 by TimePass5 2020-05-14 11:20:05 2020-05-14 12:07:34 Gaster Dojo Masters: Season One
114 RFL Braavos Won 16:5 by Braavos 2020-05-14 11:11:56 2020-05-14 11:56:00 Gaster Dojo Masters: Season One
111 The RAD Syndicate White Shadow Esports Won 16:10 by The RAD Syndicate 2020-05-14 10:07:58 2020-05-14 10:49:10 Gaster Dojo Masters: Season One
110 LevelZero Esports RIPP3RS Won 16:3 by LevelZero Esports 2020-05-14 09:56:56 2020-05-14 10:32:08 Gaster Dojo Masters: Season One
106 G**DU Esports Nasha Esports Won 16:2 by Nasha Esports 2020-05-14 10:08:01 2020-05-14 10:36:04 Gaster Dojo Masters: Season One
105 Plus Ultra Anti Flash Won 16:3 by Anti Flash 2020-05-14 09:33:34 2020-05-14 10:02:00 Gaster Dojo Masters: Season One
104 Laughing_Coffin Providence Pending 2020-05-14 09:43:00 Gaster Dojo Masters: Season One
99 NeverMind KillToWin Won 16:5 by KillToWin 2020-05-14 08:36:28 2020-05-14 09:18:55 Gaster Dojo Masters: Season One
98 eSamurai Elite Crew Nyan Ctaz Won 16:1 by eSamurai Elite Crew 2020-05-14 08:40:23 2020-05-14 09:09:48 Gaster Dojo Masters: Season One
97 Team Raid-en Broken 5 Won 16:12 by Broken 5 2020-05-14 08:38:42 2020-05-14 09:28:09 Gaster Dojo Masters: Season One
96 TWS MERCENARIES Won 16:1 by MERCENARIES 2020-05-14 08:23:46 2020-05-14 08:55:10 Gaster Dojo Masters: Season One
94 Xtra Ordinary Team IND Won 16:2 by Team IND 2020-05-14 07:35:14 2020-05-14 07:59:11 Gaster Dojo Masters: Season One
93 7Sins Team Council Won 16:4 by Team Council 2020-05-14 07:05:50 2020-05-14 07:38:41 Gaster Dojo Masters: Season One
92 Team Villainous iNation Won 16:11 by Team Villainous 2020-05-14 07:01:36 2020-05-14 09:02:46 Gaster Dojo Masters: Season One
90 Category 5 Justify Won 16:0 by Category 5 2020-05-14 06:43:59 2020-05-14 07:20:23 Gaster Dojo Masters: Season One