RFL


Recent Matches
#207: Lost 2:16 vs MxB Gaming
#64: Lost 4:16 vs Kilvish Esports
#35: Won 16:3 vs White Shadows eSports