Goli sena


Recent Matches
#84: Lost 13:16 vs NSK Gaming
#57: Won 16:0 vs Sangfroid CS-GO