Esamurai Esports


Recent Matches
#442: Lost 10:16 vs Headshot Esports
#440: Won 16:14 vs Team Malhar
#435: Lost 11:16 vs Bhaitard Gaming
#432: Lost 11:16 vs Reckoning Esports
#409: Won 16:10 vs RnQ